iwi(4) problem vid uppdatering

Daniel Gustafsson daniel at hobbit.se
Sun Dec 10 23:05:11 CET 2006


Hej!,

Nedanstånde problem är säkert ett enkelt misstag från min sida men det
är för varmt för att tänka klart idag[1] så jag behöver lite hjälp,
min hjärna har antagit konsistensen av en varma koppen soppa. Jag sprang
på patrull när jag skulle uppdatera min FreeBSD maskin (i386) idag
enligt RELENG_6. Efter cvsup och buildworld stannar buildkernel på:

linking kernel.debug
if_iwi.o(.text+0x3d60): In function `iwi_getfw':
/usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2208: undefined reference to
`firmware_get'
if_iwi.o(.text+0x3d85):/usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2211: undefined
reference to `firmware_get' if_iwi.o(.text+0x3eab): In function
`iwi_get_firmware': /usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2275: undefined
reference to `firmware_get' if_iwi.o(.text+0x4055): In function
`iwi_put_fw': /usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2337: undefined reference
to `firmware_put' *** Error code 1

Enligt UPDATING kräver 6.2 nu ports/net/iwi-firmware-kmod istället för
ports/net/iwi-firmware men försökar jag installera det har jag såklart
för gammal iwi(4) (även om det rimligtvis inte borde ge ovanstående).
Hämtar jag ner ny källkod + tar bort /usr/obj och startar om stannar
jag på samma ställe igen. Vad är det jag lyckats klanta till?

	cheers ./daniel

[1] BSD användare på andra sidan jordklotet (.au), 43 C idag..
-- 
daniel gustafsson ; daniel at hobbit dot se ; http://www.rastplats.se/


More information about the BUS mailing list