iwi(4) problem vid uppdatering

Fredrik Lindberg fli at shapeshifter.se
Sun Dec 10 14:52:17 CET 2006


Daniel Gustafsson wrote:
> 
> linking kernel.debug
> if_iwi.o(.text+0x3d60): In function `iwi_getfw':
> /usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2208: undefined reference to
> `firmware_get'
> if_iwi.o(.text+0x3d85):/usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2211: undefined
> reference to `firmware_get' if_iwi.o(.text+0x3eab): In function
> `iwi_get_firmware': /usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2275: undefined
> reference to `firmware_get' if_iwi.o(.text+0x4055): In function
> `iwi_put_fw': /usr/src/sys/dev/iwi/if_iwi.c:2337: undefined reference
> to `firmware_put' *** Error code 1
> 
> 

Du behöver device firmware i kärnan. Ett tips är att alltid starta om
med en fräsh GENERIC vid större uppdateringar eftersom nya beroenden
läggs till efter hand.

Fredrik
More information about the BUS mailing list