Stora filer på DVD

Joel Dahl joel at FreeBSD.org
Wed Dec 6 09:16:41 CET 2006


On Wed, 2006-12-06 at 08:35 +0100, Jon Otterholm wrote:
> Kenta Berggren wrote:
> > Vidare har jag problem med diskar som har fat32 och är mycket stora.
> > Där vill inte FreeBSD vara med.
> >   
> Innan så var man tvungen at kompiler in "options MSDOSFS_LARGE" inna för 
> att kunna använda stora FAT32-partitioner.

Vill bara inflika att följande finns att beskåda i src/sys/conf/NOTES:

# Experimental support for large MS-DOS filesystems.
#
# WARNING: This uses at least 32 bytes of kernel memory (which is not
# reclaimed until the FS is unmounted) for each file on disk to map
# between the 32-bit inode numbers used by VFS and the 64-bit pseudo-inode
# numbers used internally by msdosfs. This is only safe to use in certain
# controlled situations (e.g. read-only FS with less than 1 million files).
# Since the mappings do not persist across unmounts (or reboots), these
# filesystems are not suitable for exporting through NFS, or any other
# application that requires fixed inode numbers.
options         MSDOSFS_LARGE

Det var uppe en intressant tråd på stable@ härromdagen angående FAT32
och stora diskar där det gavs lite information om MSDOSFS_LARGE.  Jag
fann det här svaret ganska givande:

http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-stable/2006-November/031055.html

Det har även pratats om att MSDOSFS_LARGE kanske t.o.m borde vara
påslaget från början...

-- 
JoelMore information about the BUS mailing list