Re: ulimit gör inte vad den ska?

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Thu Apr 20 08:51:47 CEST 2006


>>>>> "MN" == Måns Nilsson <mansaxel at besserwisser.org> writes:

 MN> Hej, 

Halloj!

 MN> Jag har en FreeBSD-maskin, 5.5PRERELEASE, som inte verkar lyda "ulimit"
 MN> eller login.conf, inte ens efter en cap_mkdb.. 

Det beror på att det finns hårda gränser uppåt som sätts tidigare i
kärnan, då spelar det ingen roll om du sätter ulimit friare (däremot
kan du fortfarande sätta ulimit snävare).

Titta med kommandot sysctl på kern.maxfiles och kern.maxfilesperproc.
Jag misstänker att minnesstorlekarna också är sådana parametrar, men
hittar inte vad de kan tänkas heta just nu.  Du får leta själv ...


-- 
Rasmus Kaj <rasmus at kaj.se> -- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
Pro is to con as progress is to Congress


More information about the BUS mailing list