Re: ulimit gör inte vad den ska?

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Thu Apr 20 14:13:08 CEST 2006--On den 20 april 2006 08.51.47 +0200 Rasmus Kaj <kaj at kth.se> wrote:

>>>>>> "MN" == Måns Nilsson <mansaxel at besserwisser.org> writes:
> 
> MN> Hej, 
> 
> Halloj!
> 
> MN> Jag har en FreeBSD-maskin, 5.5PRERELEASE, som inte verkar lyda
> "ulimit" MN> eller login.conf, inte ens efter en cap_mkdb.. 
> 
> Det beror på att det finns hårda gränser uppåt som sätts tidigare i
> kärnan, då spelar det ingen roll om du sätter ulimit friare (däremot
> kan du fortfarande sätta ulimit snävare).
> 
> Titta med kommandot sysctl på kern.maxfiles och kern.maxfilesperproc.
> Jag misstänker att minnesstorlekarna också är sådana parametrar, men
> hittar inte vad de kan tänkas heta just nu. Du får leta själv ...

Det är /boot/loader.conf och man säger: 

kern.maxdsiz="1073741824"

...för 1GB. 

/Måns
-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

DON'T go!! I'm not HOWARD COSELL!! I know POLISH JOKES ... WAIT!!
Don't go!! I AM Howard Cosell! ... And I DON'T know Polish jokes!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 188 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060420/f3398163/attachment.bin


More information about the BUS mailing list