ulimit gör inte vad den ska?

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Thu Apr 20 07:53:03 CEST 2006


Hej, 

Jag har en FreeBSD-maskin, 5.5PRERELEASE, som inte verkar lyda "ulimit"
eller login.conf, inte ens efter en cap_mkdb.. 

I login.conf har jag: 

default:\
    :passwd_format=md5:\
    :copyright=/etc/COPYRIGHT:\
    :welcome=/etc/motd:\
    :setenv=MAIL=/var/mail/$,BLOCKSIZE=K,FTP_PASSIVE_MODE=YES:\
    :path=/sbin /bin /usr/sbin /usr/bin /usr/games /usr/local/sbin
/usr/loca
l/bin /usr/X11R6/bin ~/bin:\
    :nologin=/var/run/nologin:\
    :cputime=unlimited:\
    :datasize=unlimited:\
    :stacksize=unlimited:\
    :memorylocked=unlimited:\
    :memoryuse=unlimited:\
    :filesize=unlimited:\
    :coredumpsize=unlimited:\
    :openfiles=unlimited:\
    :maxproc=unlimited:\
    :sbsize=unlimited:\
    :vmemoryuse=unlimited:\
    :priority=0:\
    :ignoretime@:\
    :umask=022:

(vilket är standard.)

Men när jag kör demonen som bråkar (och jag tror på minnesproblem) så
säger den:

# ./go bg
cpu time        (seconds, -t) unlimited
file size      (512-blocks, -f) unlimited
data seg size      (kbytes, -d) 524288
stack size       (kbytes, -s) 65536
core file size   (512-blocks, -c) unlimited
max memory size     (kbytes, -m) unlimited
locked memory      (kbytes, -l) unlimited
max user processes       (-u) 5547
open files           (-n) 11095
virtual mem size    (kbytes, -v) unlimited
sbsize          (bytes, -b) unlimited

när jag debuggar processens uppstart och trycker in en "ulimit -a" körd
som rätt användare, med rätt miljö.. 

Vad gör jag för fel och hur uppfostrar jag det? Mer info på begäran.. -- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

I'm having an EMOTIONAL OUTBURST!! But, uh, WHY is there a WAFFLE in
my PAJAMA POCKET??
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 188 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060420/b6f7c806/attachment.bin


More information about the BUS mailing list