Nyhetsbrev.

Emil Thelin emil at hostname.nu
Mon Apr 3 11:29:42 CEST 2006


Hej!

Jag är i startgroparna för att byta ut vår mailserver här på jobbet och 
allt är väl egentligen klart förutom en sak.

Vi har ett nyhetsbrev som går ut en gång i veckan till ungefär 15000 
mailadresser, i dagsläget kör vi sendmail och en lite omhackad majordomo.

Nu kommer vi att byta till postfix och förmodligen byter vi också ut 
majordomo eftersom vi vill ha något enklare att administrera (det är inte 
jag som administrerar listan) och gärna något som är betydligt snabbare.

Kan någon styra mig åt rätt håll? Finns det någon renodlad programvara för 
att skicka nyhetsmail eller ska man köra t.e.x mailman?

/e


More information about the BUS mailing list