HTML-mail was: Webserver admin

Johan Krüger-Haglert aliquis at link-net.org
Mon Apr 3 12:59:30 CEST 2006


On Mon, Apr 03, 2006 at 09:53:23AM +0200, Joachim Strömbergson wrote:
> <p>Aloha!</p><p><br /><strong>On Sun Apr  2  0:14 , &quot;Jon Otterholm&quot;  sent:<br /></strong><blockquote style="border-left: 2px solid rgb(245, 245, 245); margin-left: 5px; margin-right: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 0px;">Birgit i kundtj&auml;nst h&aring;ller inte med.<br />
> <br />
> /J<br />
> </blockquote></p><p>&nbsp;<br />Vad f&ouml;r slags admin-verksamhet p&aring; webbservern skall Birgit kunna utf&ouml;ra egentligen. &Auml;r det att uppdatera inneh&aring;llet, l&auml;gga till sidor osv? Eller &auml;r det verkligen att r&aring;dda med serversystemet? Utan att p&aring; n&aring;got s&auml;tt uttrycka tveksamhet om Birgits kompetens k&auml;nns det iaf n&aring;got ovanligt att kundtj&auml;nsten sysadm:ar.</p><p><p>Peters och G&ouml;rans svar &auml;r kanske inte helt hj&auml;lpsamma, men f&ouml;r Apache p&aring; UNIX &auml;r det oftast mest effektivt att arbeta direkt i skalet. Om du Googlar p&aring; Apache och management s&aring; dyker det upp n&aring;gra vektyg. Ex Comanche:<br /></p></p><p><p>http://www.freeos.com/articles/4331/</p><p>Ett annat &auml;r Apache Management Console - en Python-app:</p><p>http://sourceforge.net/projects/apacheconsole</p><p>Har dock inte testat dessa sj&auml;lv.<br />---
> <br />Med v&auml;nlig h&auml;lsning, Yours
> <br />---------------------------------------------------------------------
> <br />Joachim Str&ouml;mbergson
> <br />VP R&amp;D InformAsic AB
> <br />--------------------------------------------------------------------- <br /></p></p><BR>
> _______________________________________________
> BUS mailing list
> BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

HTML-mail nej tack.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060403/948dc136/attachment.bin


More information about the BUS mailing list