Nyhetsbrev.

nikke@headdown.net nikke at headdown.net
Mon Apr 3 11:35:26 CEST 2006


Hej

Jag kör ett nyhetsbrev på en av mina servrar med runt 500 mailadresser via
mailman.

Jag utgick från denna; 
http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq03.011.htp

Det fungerar helt okej.


 

-----Original Message-----
From: bus-bounces at stacken.kth.se [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se] On
Behalf Of Emil Thelin
Sent: Monday, April 03, 2006 11:30 AM
To: BSD users sweden
Subject: Nyhetsbrev.

Hej!

Jag är i startgroparna för att byta ut vår mailserver här på jobbet och allt
är väl egentligen klart förutom en sak.

Vi har ett nyhetsbrev som går ut en gång i veckan till ungefär 15000
mailadresser, i dagsläget kör vi sendmail och en lite omhackad majordomo.

Nu kommer vi att byta till postfix och förmodligen byter vi också ut
majordomo eftersom vi vill ha något enklare att administrera (det är inte
jag som administrerar listan) och gärna något som är betydligt snabbare.

Kan någon styra mig åt rätt håll? Finns det någon renodlad programvara för
att skicka nyhetsmail eller ska man köra t.e.x mailman?

/eMore information about the BUS mailing list