Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Mon Dec 26 15:34:18 CET 2005


From: "Jim Svensson <jimpa at tla.se>" <jimpa at tla.se>
Subject: Re: Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela
Date: Mon, 26 Dec 2005 14:56:32 +0100 (CET)
Message-ID: <Pine.LNX.4.44.0512261440030.1593-100000 at localhost.localdomain>

> En sak som förvånar mig i denna diskussion är att många verkar förutsätta
> att ens sekundära MX inte är lika välklappad som ens normala mail-server.

Jag förutsätter att en sekundär MX är minst lika välskött som en primär. För
mindre sammanhang så antar jag dessutom att en sekundär MX för en domän är
primär för en annan och därför bör vara lika välklappad. För större sammanhang
är dock inte det kanske helt lämpligt av trafik-last skäl.

> Detta med att man ska få en varning tillbaks om det inte går att leverera 
> breven känns som om det utan problem går att få till i alla burkar i 
> MX-kedjan, så varför skulle det vara ett argument mot sekundär MX?
> 
> Om argumentet egentligen är att sekundära MX brukar vara dåligt skötta så
> tycker jag att det snarare platsar i facket sköt-om-din-mailserver och ska
> appliceras lika mycket på alla ingående servrar. Om man t.ex. av praktiska
> skäl inte kan hitta en sekundär MX som sköts om på ett tillfredställande
> sätt så är ju det ett argument mot, men att därifrån gå till att
> kategoriskt inte gilla denna uppfinning känns drastiskt och ogenomtänkt.
> 
> Så med detta i åtanke, finns det fler relevanta argument som talar mot att
> ha sekundär MX?

Det enda jag har hört är att det kan vara ett problem i SPAM-filtrerings-
sammanhang, så som greylisting, då en sekundär-MX inte skulle vara koordinerad
med greylisting beslutet i den primära-MXen. Kör man greylisting på båda så
får de komma till samma beslut oberoende. Koordinerar man så måste man klia sig
lite i huvudet, men det går det med. Det finns en del annan spännande SMTP
filtrering som jag inte lindat huvudet runt ännu, men jag kan tänka mig att det
finns liknande problem.

Givet att man har en välklappad sekundär och givet att man tänkt igenom hur det
påverkar SPAM-filtrering (greylisting mm) så ser jag inga hinder med sekundär
MX.

MVH
Magnus


More information about the BUS mailing list