Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Mon Dec 26 15:23:55 CET 2005


From: peter h <peter at hk.ipsec.se>
Subject: Re: Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela
Date: Mon, 26 Dec 2005 12:16:53 +0100
Message-ID: <200512261216.54490.peter at hk.ipsec.se>

> On Monday 26 December 2005 12.07, Bengt Gördén wrote:
> > On Mon, Dec 26, 2005 at 11:55:42AM +0100, Peter Håkanson wrote:
> > >
> > > Men under vilka omsändigheter undviker man resp bör man ha MX-relays ?
> > > Att förlita sig på tro är en sak, kunskap något helt annat.
> > 
> > Har du läst de andra mailen? Där står det.
> > 
> Ja, det har berättats att världen inte är svart eller vit, att MX kan vara bra
> eller dåligt.
> 
> Men du började tråden med ett påstående "att MX är fel" utan att ange källa
> eller bakgrund. Därför frågar jag dig om detta.
> 
> Alltså, vilka källor finns det som stödjer ditt initiala påståande (rfc bcp eller
> presentationsmaterial) ?

Poängen med mitt alternativ 1a 1b och 2 var väl att försöka nyansera detta.
Det är väldigt lätt för de höga herrarna att uttala sig om vad som är rätt för
en stor organisation så som ISP med antaganden som gäller för sådana. Om man
ger dem andra förutsättningar kommer de givetvis säga andra saker. Alltså, det
är inte vad de har sagt som är intressant, utan vad de har antagit när de har
sagt det som är intressant.

Sekundär MX har blivit ett problem i SPAM-filtrerings-sammanhang, men det är
väl mer en konsekvens av brist på kommunikation mellan MXarna. Det torde inte
vara ett problem under normala sammanhang att inom en sekund hålla dem
koordinerade om strategin för domänen de servar. Det borde ju vara intressant
även för stora ISPer som har flera MXar bakom samma DNS namn.

Det finns en lösning till på problemet som jag hoppade över. Har man problem
med stabiliteten på sin SMTP tjänst (oavsett vad som är anledningen) så kan man
ha en maskin med god stabilitet ståendes och vara rent front-end. Det är den
maskinen som synes utåt, men den gör bara forwarding till den egentliga
maskinen. Det blir snyggt för då kommer mail läggas på kö i den maskinen och
tillfälliga avbrott kan döljas bättre.

En poäng är att den som har en rasslig SMTP kommer att resultera i en massa
studs-mail på många ställen, där man inte har kunskap. Bättre att flytta
studsarna till en punkt nära där administationen av maskinen sker så andra
slipper problem av tillfälliga avbrott. Enbart när addresserna skall upphöra
skall studsarna nå utåt. Om man inte kan sköta sin SMTP så skapar det merjobb
och irritation som man hade kunnat undvika. Sedan sker givetvis alltid missöden
men det är en annan sak.

MVH
Magnus


More information about the BUS mailing list