Studs ut - och det blir en stol mindre kvar när musiken slutar spela

Jim Svensson <jimpa@tla.se> jimpa at tla.se
Mon Dec 26 14:56:32 CET 2005


En sak som förvånar mig i denna diskussion är att många verkar förutsätta
att ens sekundära MX inte är lika välklappad som ens normala mail-server.

Detta med att man ska få en varning tillbaks om det inte går att leverera 
breven känns som om det utan problem går att få till i alla burkar i 
MX-kedjan, så varför skulle det vara ett argument mot sekundär MX?

Om argumentet egentligen är att sekundära MX brukar vara dåligt skötta så
tycker jag att det snarare platsar i facket sköt-om-din-mailserver och ska
appliceras lika mycket på alla ingående servrar. Om man t.ex. av praktiska
skäl inte kan hitta en sekundär MX som sköts om på ett tillfredställande
sätt så är ju det ett argument mot, men att därifrån gå till att
kategoriskt inte gilla denna uppfinning känns drastiskt och ogenomtänkt.

Så med detta i åtanke, finns det fler relevanta argument som talar mot att
ha sekundär MX?


-- JimpaMore information about the BUS mailing list