Reply-To

Bengt Gördén bengan at sunet.se
Tue Dec 20 05:51:19 CET 2005


On Tue, Dec 20, 2005 at 01:37:58AM +0100, Camilla Berglund wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Linus Nordberg wrote:
> > Själv när jag ett lågintensivt hat mot Reply-To. "Reply-To Munging
> > Considered Harmful"[1] tar upp de flesta argumenten.
> 
> Jag håller inte med om ett flertal av de argument som presenteras i det
> dokumentet.
> 
> * Det är inte förvirrande att svar på brev från en enskild person går
> till den personen, medan svar på brev från en lista går till listan. Det
> är i de allra flesta fallen precis vad man vill uppnå.
> 
> * Det är märkligt att författaren utgår ifrån att alla har tillgång till
> en välfungerande mailklient, men presenterar allehanda trasiga och
> märkliga varianter på mailkonton. (Dock går jag med på att man i
> undantagsfall kan vilja sätta en egen Reply-To.)
> 
> * Om listan sätter Reply-To så får jag handeditera To-listan endast i de
> undantagsfall då jag vill svara till den enskilda person som skrev till
> listan. Om den inte sätts så får jag handeditera den i alla andra fall
> (för man vill sällan svara till både avsändaren och listan).
> 
> * Personligen skulle jag hellre av misstag skicka ett personligt mail
> till en lista, kanske för att jag till skillnad från exemplet i
> dokumentet inte baktalar folk, än att ta tid från en hacker jag
> respekterar genom att råka skicka ett privat mail.
> 
> Under mina tio år med email har jag kanske tio gånger velat svara till
> avsändaren istället för till listan. Jag röstar för att den även i
> framtiden blir satt av mailman.

Synnerligen sansade och vettiga kommentarer. Jag håller med dig till
100%.

mvh,


- Bengan -------------------------------------------------------------
- KTHNOC/SUNET/NORDUnet | http://www.noc.kth.se/~bengan | 08-7906586 -


More information about the BUS mailing list