Reply-To

Peter Håkanson peter at ipsec.se
Mon Dec 19 21:14:53 CET 2005


On Monday 19 December 2005 21:11, you wrote:
> From: Linus Nordberg <linus at nordberg.se>
> Subject: Re: Reply-To
> Date: Mon, 19 Dec 2005 11:05:58 +0100
> Message-ID: <yszfyoptn95.fsf at mingrillvagn.nordberg.se>
>
> Hej Linus,
>
> > Rasmus Kaj <kaj at kth.se> wrote
> >
> > 19 Dec 2005 10:56:37 +0100:
> > | Mailman har två olika flaggor som gäller reply-to. Dels kan den ta
> > | bort reply-to-headrar som finns i inkommande epost och dels kan den
> > | lägga till en egen. För närvarande är båda dessa flaggor "på". Hur
> > | tycker folk att det ska vara? Jag själv tycker att den första borde
> > | vara på, den andra (stoppa in header) vet jag inte riktigt vad jag
> > | tycker om ...
> >
> > Jag tycker att båda skall vara av, för maximal transparens.
>
> Mmm. Reply-to är ett tve-eggat svärd. Problemet är väl att man egentligen
> aldrig kan göra alla till nöjes oavsett hur man svingar detta svärd.
> Personligen är jag inte övertygad om vare sig dess enorma nackdelar eller
> dess enorma fördelar. Det är påslaget på begäran av en person och nu blir
> det väl avslaget på begäran av en annan.
>
> Om det finns rough consesus om att slå av det så kan vi göra det, men jag
> vill inte ha en återkommande debatt om för och emot. Debatera igenom det
> sansat och kom till en konklusion. Viktigast är trots allt en fungerande
> lista som de flesta är nöjda med. Det finns vissa konfigurationsval som jag
> håller hårt på, men det här är inte en av dem.
>

Räcker det inte med information om hur det fungerar ? 
Som Intelligent användare (Tm) kan man välja hur man skall manövrera
sin mua för att svara till listan resp. direkt beroende på situation.-- 

Peter Håkanson        Phone   +46707328101    Fax +4631223190
IPSec sverige         Email   peter at ipsec.se 
"Safe by design"       Address  Bror Nilssons gata 16 Lundbystrand
                   S-417 55 Gothenburg  Sweden


More information about the BUS mailing list