Reply-To

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Mon Dec 19 21:11:14 CET 2005


From: Linus Nordberg <linus at nordberg.se>
Subject: Re: Reply-To
Date: Mon, 19 Dec 2005 11:05:58 +0100
Message-ID: <yszfyoptn95.fsf at mingrillvagn.nordberg.se>

Hej Linus,

> Rasmus Kaj <kaj at kth.se> wrote
> 19 Dec 2005 10:56:37 +0100:
> 
> |  Mailman har två olika flaggor som gäller reply-to.  Dels kan den ta
> |  bort reply-to-headrar som finns i inkommande epost och dels kan den
> |  lägga till en egen.  För närvarande är båda dessa flaggor "på". Hur
> |  tycker folk att det ska vara?  Jag själv tycker att den första borde
> |  vara på, den andra (stoppa in header) vet jag inte riktigt vad jag
> |  tycker om ...
> 
> Jag tycker att båda skall vara av, för maximal transparens.

Mmm. Reply-to är ett tve-eggat svärd. Problemet är väl att man egentligen
aldrig kan göra alla till nöjes oavsett hur man svingar detta svärd.
Personligen är jag inte övertygad om vare sig dess enorma nackdelar eller dess
enorma fördelar. Det är påslaget på begäran av en person och nu blir det väl
avslaget på begäran av en annan.

Om det finns rough consesus om att slå av det så kan vi göra det, men jag vill
inte ha en återkommande debatt om för och emot. Debatera igenom det sansat och
kom till en konklusion. Viktigast är trots allt en fungerande lista som de
flesta är nöjda med. Det finns vissa konfigurationsval som jag håller hårt på,
men det här är inte en av dem.

MVH
Magnus


More information about the BUS mailing list