Reply-To (was: Re: Mailadressbyte + Thinkpadljud)

Urban Boquist urban at boquist.net
Mon Dec 19 12:43:30 CET 2005


Rasmus> Hur tycker folk att det ska vara?

Jag tycker definitivt du ska stänga av den som gör att det sätts in en
Reply-To.

Det finns ytterligare ett argument för varför Reply-To är EVIL som jag
tror inte nämns explicit på den där reply-to-harmful-sidan. Och det är
att Reply-To förstör folks mail-filtrering t.ex. med procmail. Ska
försöka förklara vad jag menar.

Antag att jag läser en mailinglista med väldigt hög trafik, då vill
jag automatiskt sortera den till en folder som jag går in i och läser
när jag har tid. Har jag inte tid någon dag så gör det inget eftersom
breven inte skymmer de som explicit adresserats till mig. Men ändå kan
det ju vara så att jag vill delta i en diskussion på
högbandbreddslistan, och om det kommer ett inlägg i just den tråd där
jag deltagit i en diskussion så vill jag se det direkt, inte om en
vecka när jag hunnit tröska igenom alla de andra breven från listan.

Sådan filtrering är trivial med t.ex. procmail: brev där jag explicit
nämns i headrarna går till INBOX, andra går till listans folder. Men
detta pajas totalt av Reply-To!

Mvh,
	-- Urban


More information about the BUS mailing list