Reply-To (was: Re: Mailadressbyte + Thinkpadljud)

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Mon Dec 19 10:56:27 CET 2005--On den 19 december 2005 09.58.31 +0100 Linus Nordberg <linus at nordberg.se>
wrote:
 
> Själv när jag ett lågintensivt hat mot Reply-To. "Reply-To Munging
> Considered Harmful"[1] tar upp de flesta argumenten.

Reply-to är bra och författaren av det dokumentet är en gnällspik. 
Svar ska gå till listan och folk skickar till avsändaren endast mycket
oftare än till listan (som de ju egentligen vill) av misstag hela tiden. 


-- 
Måns, sticker ut hakan.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20051219/2b955380/attachment.bin


More information about the BUS mailing list