Reply-To (was: Re: Mailadressbyte + Thinkpadljud)

Linus Nordberg linus at nordberg.se
Mon Dec 19 09:58:31 CET 2005


Johan Krüger-Haglert <dospam at gmail.com> wrote
Sat, 17 Dec 2005 13:00:22 +0100:

|  Sedan en fråga om den nya programvaran för mailinglistan, är det
|  gmails fel eller fungerar inte svara alla längre? Eller så visar bara
|  inte gmails webinterface något annat än mailinglistans adress (lade
|  till lars adress i to-fältet manuellt.)

Listprogramvaran är konfigurerad att stoppa in en Reply-To-header i
utgående brev. Din e-postklient förväntas att använda adressen den
hittar i Reply-To för att knåpa ihop To-headern i ditt svar. (Huruvida
den skall ignorera allt annat (Cc) vet jag inte, bara att saker slutar
att fungera som man förväntar sig när avsändaren börjar använda
Reply-To.)

Själv när jag ett lågintensivt hat mot Reply-To. "Reply-To Munging
Considered Harmful"[1] tar upp de flesta argumenten.

-- 
Linus

[1] http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html


More information about the BUS mailing list