Reply-To

Linus Nordberg linus at nordberg.se
Mon Dec 19 11:05:58 CET 2005


Rasmus Kaj <kaj at kth.se> wrote
19 Dec 2005 10:56:37 +0100:

|  Mailman har två olika flaggor som gäller reply-to.  Dels kan den ta
|  bort reply-to-headrar som finns i inkommande epost och dels kan den
|  lägga till en egen.  För närvarande är båda dessa flaggor "på". Hur
|  tycker folk att det ska vara?  Jag själv tycker att den första borde
|  vara på, den andra (stoppa in header) vet jag inte riktigt vad jag
|  tycker om ...

Jag tycker att båda skall vara av, för maximal transparens.

-- 
Linus


More information about the BUS mailing list