Vilket backupprogram är bra/bäst?

Linus Nordberg linus at nordberg.se
Mon Dec 19 14:08:31 CET 2005


David Israelsson <david at israelsson.org> wrote
Mon, 19 Dec 2005 13:31:01 +0100:

| Se även till att uppdatera och använda en dumpdates-fil, annars kommer
| 1-dumpen precis som 0-dumpen innehålla information om filer sedan
| tidernas begynnelse. För att vara riktigt säker provade jag alldeles
| nyss (görs lämpligtvis i annan katalog än exempelvis /):
| 
| # touch /fulfil
| # dump -0Lau -f /tmp/0-dump -D /tmp/tmpdumpdates /
| # rm /fulfil
| # dump -1Lau -f /tmp/1-dump -D /tmp/tmpdumpdates /
| # restore rf /tmp/0-dump
| # restore rf /tmp/1-dump
| 
| Efter det existerar ingen "fulfil" i datat jag just återställt.

Men så vackert. Tack!

-- 
Linus


More information about the BUS mailing list