Vilket backupprogram är bra/bäst?

David Israelsson david at israelsson.org
Mon Dec 19 13:31:01 CET 2005


Linus Nordberg <linus at nordberg.se> writes:

> |  > En tråkig grej med att använda dump är att man inte lagrar information
> |  > om filer som har försvunnit.
> |  
> |  Visst lagrar man information om filer som tagits bort om man använder
> |  dump.  Man ser den bara inte när man kör "restore i", men det
> |  förfarandet borde ändå bara vara intressant om man vill ha tillbaka
> |  enstaka filer.
>
> Gör man? Var lagras detta? 
>
> Jag pseudolöste det genom att 'ls -lR / > /var/db/ls-lR' innan dump,
> men jag har aldrig behövt använda den vid restore så jag vet inte hur
> arg jag skulle behöva vara.
>
> Jag har för mig att jag en gång provade att ungefär
>
> 1. touch a b
> 2. dump -0 >fulldump
> 3. rm a
> 4. dump -1 >incdump
> 5. rm a b
> 6. restore < fulldump
> 7. restore < incdump
>
> och hade efter detta båd filerna a och b trots att a inte borde
> finnas.

Se även till att uppdatera och använda en dumpdates-fil, annars kommer
1-dumpen precis som 0-dumpen innehålla information om filer sedan
tidernas begynnelse.  För att vara riktigt säker provade jag alldeles
nyss (görs lämpligtvis i annan katalog än exempelvis /):

# touch /fulfil
# dump -0Lau -f /tmp/0-dump -D /tmp/tmpdumpdates /
# rm /fulfil
# dump -1Lau -f /tmp/1-dump -D /tmp/tmpdumpdates /
# restore rf /tmp/0-dump
# restore rf /tmp/1-dump

Efter det existerar ingen "fulfil" i datat jag just återställt.


More information about the BUS mailing list