Reply-To (was: Re: Mailadressbyte + Thinkpadljud)

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Mon Dec 19 10:56:37 CET 2005


Kanske dags att ta upp det här med reply-to.  Som flera har märkt så
stoppar mailman in en reply-to-header i breven.  En del tycker det är
bra, andra tycker det är mindre bra.

Olika epostklienter reagerar olika på reply-to, en del tar bort allt
annat andra inte (min gör Cc av det det jag svarar på har som To men
ignorerar det som är From).

Mailman har två olika flaggor som gäller reply-to.  Dels kan den ta
bort reply-to-headrar som finns i inkommande epost och dels kan den
lägga till en egen.  För närvarande är båda dessa flaggor "på". Hur
tycker folk att det ska vara?  Jag själv tycker att den första borde
vara på, den andra (stoppa in header) vet jag inte riktigt vad jag
tycker om ...
Jo, jag har läst http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html , men
den känns som att den är skriven någon gång i början av sjuttiotalet,
och ingen frisk männsika använder rimligen någon av de klienter som
nämns i den idag (säger jag som använder gnus) :-) ...   Framförallt
känns den mycket mer inriktad på vad några specifika klienter gör än
på vad som egentligen är "rätt" ...-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
Proffs byggde Titanic - amatörer byggde arken


More information about the BUS mailing list