HD-test

Michael Josefsson mj at isy.liu.se
Wed Dec 14 13:38:04 CET 2005


Hej igen. Jag slåss fortfarande med den där servern som dyker då ock 
då. Nu har den faktiskt lämnat ett spår på skärmen som kan tyda på att 
det en lastad disk (ATA) som inte gör som den ska. Finns det nåt bra 
diskstress-program man kan köra för att simulera hög aktivitet bland 
filerna?

/Micke


More information about the BUS mailing list