HD-test

Johan Mson Lindman tybollt at solace.mh.se
Wed Dec 14 14:43:35 CET 2005


On Wednesday 14 December 2005 13:38, Michael Josefsson wrote:
> Hej igen. Jag slåss fortfarande med den där servern som dyker då ock
> då. Nu har den faktiskt lämnat ett spår på skärmen som kan tyda på att
> det en lastad disk (ATA) som inte gör som den ska. Finns det nåt bra
> diskstress-program man kan köra för att simulera hög aktivitet bland
> filerna?
>
Bonnie++ är förmodligen det mest populära och använda programmet för 
stresstest av hårddiskar.
Finns i ports/packages till din BSD.

http://www.coker.com.au/bonnie++/


MVH
Johan M:son Lindman


More information about the BUS mailing list