Test - please ignore

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Mon Dec 12 01:53:58 CET 2005


Hej du läsokunnige!

Jag sa ju att du inte skulle läsa det här. Det är enbart en administrativ test
då jag håller på att bygga om lite i hur mailman är installerat på Stacken.
Ytterligare en gnutta magi har omvandlats till en ökad mängd automagi så att
fler kan underhålla systemet. Ni gjorde rätt som inte läste detta.

/Supersture


More information about the BUS mailing list