Projekt "navnet" allt mera aktuellt

peter håkanson peter at ipsec.se
Sat Sep 17 23:04:24 CEST 2022


Hej alla,

Jag har i nästan 10 års tid insett att felet med NMEA i marin miljö, och den vettlösa
folus på canbus i marin och automotiv miljö är fel.

Jag har en ide om hur detta skall fixas. Nämligen med TCP/IP och mediaoberoende,
dvs ethernet (:-)

Målet som jag ser det är att alla ansluta burkar konfigurera sig själva ( appletalk’s autoconfig kan vara en ide)
Alla ansluta annonserar sin närvara med periodiska broadcast, vissa services behöver inget mer.
Andra tjänster nyttjar info i dessa broadcast för att kontakta direkt eller igmp för att
lyssna på en multicast adress.

Genom en enkel genomtänkt design kan man dessutom bygga gateways NMEA<>navnet

Nu med tid över tänkte jag börja med enkla “proof of concept” med arduino och ethernet.
Målet som jag ser det är att det hela tar form och att admin av det hela överförs i public domain
för att trygga en stabil miljö och full intenoperabilitet.

Några intressenter ?

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20220917/e3ca2682/attachment-0001.sig>


More information about the BUS mailing list