Re: off topic - förslag på mojäng

Åke Nordin moose at netia.se
Wed Jan 19 16:09:50 CET 2022


On 1/19/22 8:40 AM, Per Gunnarsson via BUS wrote:
> openbsd-kärnan laddades av BIOS, dmesg scrollade på skärmen men installationsprogrammet startade inte på grund av att någon hårdvara inte stöddes. Jag kunde inte spara dmesg på grund av bristande drivrutinstöd. Min kompetens var för begränsad för att hitta vilka enheter som saknade drivrutinstöd, och skriva egna drivrutiner kan jag inte.
> 
> Om jag minns rätt rapporterar ofta BSD-kernels vilka enheter de hittar, och skriver "not configured" på de som saknar drivrutin.

Boota installationsmediet, men välj "s" (shell) istället för "i" (install). Då kan du köra kommandona

# kbd sv
# dmesg | less

och läsa dmesg i lugn och ro. Om mediet är en USB-sticka kan du kanske t o m kopiera din dmesg dit.

MvH,

-- 
Åke Nordin <ake.nordin at netia.se>, resident Net/Lunix/telecom geek.
Netia Data AB, Stockholm SWEDEN +46704660199


More information about the BUS mailing list