Re: off topic - förslag på mojäng

peter håkanson peter at ipsec.se
Wed Jan 19 12:57:26 CET 2022> On 19 Jan 2022, at 09:10, Martin Nilsson via BUS <bus at stacken.kth.se> wrote:
> 
> Det klassiska sättet att lösa detta på är att starta mot serieport och sedan logga vad som kommer ut.

perfekt jobb för kermit ! Finns i ports och direkt från columbia

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20220119/dd037544/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list