off topic - förslag på mojäng

Per Gunnarsson mustafejen at gmail.com
Wed Jan 19 08:40:06 CET 2022


Hej!

Jag stötte först på problemet när jag försökte installera OpenBSD på den 
här datorn.

openbsd-kärnan laddades av BIOS, dmesg scrollade på skärmen men 
installationsprogrammet startade inte på grund av att någon hårdvara 
inte stöddes. Jag kunde inte spara dmesg på grund av bristande 
drivrutinstöd. Min kompetens var för begränsad för att hitta vilka 
enheter som saknade drivrutinstöd, och skriva egna drivrutiner kan jag inte.

Om jag minns rätt rapporterar ofta BSD-kernels vilka enheter de hittar, 
och skriver "not configured" på de som saknar drivrutin.

Om det inte redan finns utan att jag vet det skulle det underlätta om 
det fanns en mojäng som sparade senaste dmesg
till nästa uppstart, så man kunde föra över det till en USB-sticka från 
BIOS och tanka upp dmesg från USB-stickan till en mailinglista från en 
annan dator eller en fungerande install på datorn som inte stödde det OS 
man ville installera.

Mojängen får gärna sitta på moderkortet.

Ha det bra!

Per Gunnarsson
More information about the BUS mailing list