Hej hopp!

peter håkanson peter at ipsec.se
Fri Oct 23 20:57:33 CEST 2020


Har dessutom med gott resultat kört fwbuilder för att underhålla filter & nar regler.


> On 23 Oct 2020, at 11:42, Leif Larsson via BUS <bus at stacken.kth.se> wrote:
> 
> Kul med lite liv i listan!
> 
> Skulle nog gissa att det är väldigt mycket BSD i det mesta som är consumer, pga av den friare open source licensen.
> 
> Jag kapar tråden liten, jag är även ganska nyfiken på hur ni själva använder BSD, både hos er och hos kunder.
> 
> Jag har ett 30-tal OpenBSD brandväggar hos kunder, mestadels Soekris och Alix hårdvara, men det finns biffigare.
> Ett par av kunderna kör även failover med två brandväggar och CARP.
> 
> Utöver det är det lite webbar på FreeBSD och DNS på OpenBSD.
> 
> Gillar verkligen båda BSD:arna och kan inte peka ut någon favorit.
> 
> Själv kör jag Linux, pga av Docker som jag behöver till kundprojekt.
> 
> Trevlig helg!
> 
> /Leif
> 
> 
> On 10/22/20 8:31 PM, Per Gunnarsson via BUS wrote:
>> Den här mailinglistan verkar inte vara överdrivet aktiv, så jag tar mig
>> friheten att mata in lite överflödig information.
>> Jag började småfippla med OpenBSD för länge sedan, jag tror det var 3.3
>> jag lyckades installera efter ett flertal försök. Nu kör jag FreeBSD
>> till och från som desktop, mest av en slump. Jag laddade hem Open, Net
>> och Free och eftersom Free råkade stödja apparatens hårdvara fortsatte
>> jag med det.
>> NetBSD-installeringsprogrammet fick spasmer av mitt grafikkort, och
>> OpenBSD-installeringsprogrammet startade inte, jag tror att drivrutin
>> för att montera filsystemet på USB-minnet jag startade upp det från
>> saknades.
>> En sak jag undrat över länge är vad BSD-system används till.
>> Är det bara studenter och forskare som använder BSD-system för eget
>> bruk, eller finns BSD-installationer inpackade i produkter som man köper
>> lite varstans?
>> Ha det bra!
>> Per Gunnarsson
>> _________________________________________________
>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20201023/41834555/attachment-0001.sig>


More information about the BUS mailing list