Hej hopp!

peter håkanson peter at ipsec.se
Thu Oct 22 21:51:22 CEST 2020


Freebsd används i t.ex freenas och nas4free ( xigmanas)> On 22 Oct 2020, at 20:31, Per Gunnarsson via BUS <bus at stacken.kth.se> wrote:
> 
> Den här mailinglistan verkar inte vara överdrivet aktiv, så jag tar mig
> friheten att mata in lite överflödig information.
> 
> Jag började småfippla med OpenBSD för länge sedan, jag tror det var 3.3
> jag lyckades installera efter ett flertal försök. Nu kör jag FreeBSD
> till och från som desktop, mest av en slump. Jag laddade hem Open, Net
> och Free och eftersom Free råkade stödja apparatens hårdvara fortsatte
> jag med det.
> 
> NetBSD-installeringsprogrammet fick spasmer av mitt grafikkort, och
> OpenBSD-installeringsprogrammet startade inte, jag tror att drivrutin
> för att montera filsystemet på USB-minnet jag startade upp det från
> saknades.
> 
> En sak jag undrat över länge är vad BSD-system används till.
> 
> Är det bara studenter och forskare som använder BSD-system för eget
> bruk, eller finns BSD-installationer inpackade i produkter som man köper
> lite varstans?
> 
> Ha det bra!
> 
> Per Gunnarsson
> 
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 

======================================================
Peter Håkanson      Phone   +46707328101
IPSec sverige        Email   peter at ipsec.se
"Safe by design"      Address  Lillekärr Norra 96
                    S-425 34 Hisings Kärra Sweden

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20201022/192eadca/attachment.sig>


More information about the BUS mailing list