BSD Utvecklare sökes

Oskar Holmlund info at ohdata.se
Tue Jan 17 09:50:12 CET 2017


Att göra: C/C++/sysadmin/:ish
Livsåskådning: BSD
Fysisk plats: Sverige
Hur man söker:
* @irc.freenode.org /msg ikarso Lunch kl xx dag yy restaurang zz
* mailto: oskar at ohdata.se?subject=Lunch kl xx dag yy restaurang zz

-- 
Bästa Hälsningar
Oskar Holmlund
Tel 070-3220292


More information about the BUS mailing list