zfs snapshot management

peter h peter at hk.ipsec.se
Thu Apr 17 16:13:23 CEST 2014


Jag har ramlat över ett bra sätt att hantera zfs snapshots.
Det hal all info på ett directory per berört filsystem, det kan hantera 
obegränsat med snapshots och man kan enkelt ta bort oönskade snapshots.

Allt bygger på scripts och ett entry i cron per filsystem.
Något intresse ? Finns att hämta på ftp://ftp.manet.nu/pub/zsnap.tar-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list