Bind 9.9 problem - löst

Sven-Åke Svensson sa at mbg.se
Thu Jul 4 13:27:20 CEST 2013


Hej

Det verkar ha löst sig nu. Krävdes en total omstart av maskinen för att
det skulle fungera (är ju bortskämd med att inte behöva det).


Sven-Åke Svensson


2013-07-04 11:59, Sven-Åke Svensson skrev:
> Hej
>
>
> Jag undrar om någon har ett tipps för hur jag kommer vidare med detta.
>
> Min bind-server är igång som en cachande server för de interna näten
> men jag får den bara till att svara på det ena nätet och då bara på IPv4.
> Det är en OpenBSD 5.3 som kör bind9.9. I /var/log /messages ser man detta.
>
> ****************
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: bind: Operation not permitted
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
> unexpected error
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: listening on all IPv6 interfaces
> failed
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
> permission denied
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: creating IPv4 interface lo0
> failed; interface ignored
> Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
> permission denied
> ****************
>
> Den förkastar alla IPv6 samt localhost och svarar bara på IPv4 på ett av
> interfacen där den å andra sidan beter sig helt normalt och även klarar
> dnssec.
> Ett utdrag ur configfilen finns här. Jag har provat lite olika
> kombinationer av "acl" och "listen-on" men det ändrar inget.
>
> *****************
> acl clients {
>     localhost;
>     83.233.202.0/28;
>     2001:470:de6b::/48;
> };
>
> options {
>     version "";   // remove this to allow version queries
>
>     listen-on  { any; };
>     listen-on-v6 { any; };
>
>     empty-zones-enable yes;
>
>     allow-recursion { ::1; 2001:470:de6b::/48; 192.168.100.0/24;
> 83.233.202.0/28; 127.0.0.1/32; };
>     dnssec-enable yes;
>     dnssec-validation auto;
> };
> *********************
>
> Hälsningar
>
> Sven-Åke Svensson
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>More information about the BUS mailing list