Bind 9.9 problem

Sven-Åke Svensson sa at mbg.se
Thu Jul 4 11:59:34 CEST 2013


Hej


Jag undrar om någon har ett tipps för hur jag kommer vidare med detta.

Min bind-server är igång som en cachande server för de interna näten
men jag får den bara till att svara på det ena nätet och då bara på IPv4.
Det är en OpenBSD 5.3 som kör bind9.9. I /var/log /messages ser man detta.

****************
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: bind: Operation not permitted
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
unexpected error
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: listening on all IPv6 interfaces
failed
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
permission denied
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: creating IPv4 interface lo0
failed; interface ignored
Jul 4 11:31:21 server7 named[13749]: could not listen on UDP socket:
permission denied
****************

Den förkastar alla IPv6 samt localhost och svarar bara på IPv4 på ett av
interfacen där den å andra sidan beter sig helt normalt och även klarar
dnssec.
Ett utdrag ur configfilen finns här. Jag har provat lite olika
kombinationer av "acl" och "listen-on" men det ändrar inget.

*****************
acl clients {
    localhost;
    83.233.202.0/28;
    2001:470:de6b::/48;
};

options {
    version "";   // remove this to allow version queries

    listen-on  { any; };
    listen-on-v6 { any; };

    empty-zones-enable yes;

    allow-recursion { ::1; 2001:470:de6b::/48; 192.168.100.0/24;
83.233.202.0/28; 127.0.0.1/32; };
    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation auto;
};
*********************

Hälsningar

Sven-Åke SvenssonMore information about the BUS mailing list