FreeBSD 8.1 release

Mikael Krantz mikael at krantz.pp.se
Fri Jan 21 22:39:41 CET 2011


Hej

Byt till E1000 kort så lär du slippa alla eventuella problem med alla 
operativ.

Mvh
Mikael Krantz


On 01/21/2011 08:51 PM, Mattias Barthel wrote:
> Hej BUS,
>
> Jag har precis upgraderat min filserver till FreeBSD 8.1 (från 7.2).
> Den går inte alls bra längre.
>
> Scenario:
> samba körs på maskinen och jag spelar upp videor från andra maskiner 
> hemma via SMB.
> Helt slumpmässigt (i alla fall nästan) ser jag detta meddelande i 
> /var/log/messages:
>
> Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: watchdog timeout -- resetting
> Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: link state changed to DOWN
> Jan 21 20:47:00 yoda kernel: bge0: link state changed to UP
>
> Det verkar som detta händer alltid vid samma uppspelningstidpunkt på 
> vissa givna videofiler.
>
> Jag har testad att överföra filer via ssh och torrent trafik vilket 
> går helt felfritt.
> Efter goolgande ser detta ut som ett vanligt problem.
> Men jag hade det inte alls innan uppgraderingen.
>
> Har någon en lösning på detta problem? Det känns tråkigt om jag skulle 
> nedgradera.
>
> $ ifconfig bge0
> bge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
>     
> options=c019b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,VLAN_HWTSO,LINKSTATE>
>     ether 00:22:64:cb:47:e0
>     inet 192.168.1.244 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
>     media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
>     status: active
> $ grep bge0 /var/run/dmesg.boot
> bge0: <HP NC105i PCIe Gigabit Server Adapter, ASIC rev. 0x00a200> mem 
> 0xed000000-0xed00ffff irq 17 at device 0.0 on pci14
> miibus0: <MII bus> on bge0
> bge0: Ethernet address: 00:22:64:cb:47:e0
> bge0: [FILTER]
>
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20110121/ff44105d/attachment.html


More information about the BUS mailing list