FreeBSD 8.1 release

Mattias Barthel mattias at barthel.mine.nu
Fri Jan 21 20:51:14 CET 2011


Hej BUS,

Jag har precis upgraderat min filserver till FreeBSD 8.1 (från 7.2).
Den går inte alls bra längre.

Scenario:
samba körs på maskinen och jag spelar upp videor från andra maskiner 
hemma via SMB.
Helt slumpmässigt (i alla fall nästan) ser jag detta meddelande i 
/var/log/messages:

Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: watchdog timeout -- resetting
Jan 21 20:46:58 yoda kernel: bge0: link state changed to DOWN
Jan 21 20:47:00 yoda kernel: bge0: link state changed to UP

Det verkar som detta händer alltid vid samma uppspelningstidpunkt på 
vissa givna videofiler.

Jag har testad att överföra filer via ssh och torrent trafik vilket går 
helt felfritt.
Efter goolgande ser detta ut som ett vanligt problem.
Men jag hade det inte alls innan uppgraderingen.

Har någon en lösning på detta problem? Det känns tråkigt om jag skulle 
nedgradera.

$ ifconfig bge0
bge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
     
options=c019b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,VLAN_HWTSO,LINKSTATE>
     ether 00:22:64:cb:47:e0
     inet 192.168.1.244 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
     media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
     status: active
$ grep bge0 /var/run/dmesg.boot
bge0: <HP NC105i PCIe Gigabit Server Adapter, ASIC rev. 0x00a200> mem 
0xed000000-0xed00ffff irq 17 at device 0.0 on pci14
miibus0: <MII bus> on bge0
bge0: Ethernet address: 00:22:64:cb:47:e0
bge0: [FILTER]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20110121/fc7396b6/attachment.html


More information about the BUS mailing list