Spam från svenska företag

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Fri Aug 19 13:50:17 CEST 2011


  sendmail har alltid supportad subadressering med "+", precis som 
procmail alltid också haft specialhantering för sådant.

Jag försöker alltid anmäla min mail som niklas+xyz at appli.se när jag 
behöver regga konton, för att se vilka som är elaka...

Tyvärr är det MASSOR av felaktig web-formulär som efterfrågar 
mail-adresser som har en bug, de tillåter inte "+".
I början klagade jag, och fick väl någon att ändra i sin webapp, men nu 
orkar jag inte längre.
Folk läser inte standarder, de kopierar exempelkod, och liter på att 
tutorialförfattare har koll, verkar det som.

Niklas

On 08/19/11 13:42, Edward Tjörnhammar wrote:
> 2011/8/19 Janne Johansson<jj at stacken.kth.se>:
>> On Fri, Aug 19, 2011 at 12:07+0200, Leif Larsson (leif.larsson at l3system.se) wrote:
>>> Hej listan,
>>>
>>> Finns det någon (inoficiell ?) RBL som listar svenska företag som
>>> skickar oönskad reklam ?
> Inte vad jag vet men det finns ju inget som hindrar från att sätta upp
> en egen svensk rbl och försöka sprida budskapet.
>
>>> Kör med grålistning som stoppar 99,9% av all utländsk spam, men dom
>>> svenska utskicken slinker igenom.
>>> Börjar bli allvarligt trött på all reklam om konferenser, kaffeautomater
>>> och skrivartoner...
>>>
>>> Någon annan lösning ?
>> Driver man sin egen mailserver är det väl att ge ut
>> "hp-leif at min-firma.se" när man gått på HP-frukosten, och motsvarande
>> för alla leverantörer så man ser vem som sålt ut dig och så du kan
>> blocka dem på per-case basis.
>>
> Måste man då inte sätta upp hp-leif som ett alias till leif? Eller
> finns det ett mer "dynamiskt" sätt att konfigurera servern?
>
> Googles mailservrar klarar ju detta fast då får man använda + istället, typ:
>
> namn+bus at gmail.com
>
>> Funkar inte för visitkort kanske, men om man ska regga sig på
>> support-sidor osv.
>>
>> --
>> "Backwards compatible" means: "if it isn't backwards, it's not compatible."
>> _________________________________________________
>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>>
>
>


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20110819/8e80a9fc/smime.bin


More information about the BUS mailing list