Spam från svenska företag

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Fri Aug 19 12:07:05 CEST 2011


Hej listan,

Finns det någon (inoficiell ?) RBL som listar svenska företag som 
skickar oönskad reklam ?
Kör med grålistning som stoppar 99,9% av all utländsk spam, men dom 
svenska utskicken slinker igenom.
Börjar bli allvarligt trött på all reklam om konferenser, kaffeautomater 
och skrivartoner...

Någon annan lösning ?


Hälsningar,

/Leif


More information about the BUS mailing list