Spamd problem

Sven-Åke Svensson sa at mbg.se
Mon Aug 15 08:43:52 CEST 2011


Hej


Jag kör spamassassin i mailservern. Det är en FreeBSD 7.3 och jag 
använder Sendmail. Problemet är att den plötslig stannar med lite 
tråkigt resultat. I mailloggen kan man se detta.

Aug 13 01:52:03 server3 spamd[31602]: prefork: child states: III
Aug 13 01:52:03 server3 spamd[31602]: prefork: adjust: 3 idle children 
more than 2 maximum idle children. Decreasing spamd children: 57013 killed.
Aug 13 01:52:03 server3 spamd[31602]: spamd: handled cleanup of child 
pid [57013] due to SIGCHLD: interrupted, signal 2 (0002)

Miltern går vidare och man kan se att den försöker öppna spamd men det 
enda som händer är detta.

Aug 13 02:25:07 server3 spamc[57117]: connect to spamd on 127.0.0.1 
failed, retrying (#1 of 3): Connection refused
Aug 13 02:25:08 server3 spamc[57117]: connect to spamd on 127.0.0.1 
failed, retrying (#2 of 3): Connection refused
Aug 13 02:25:09 server3 spamc[57117]: connect to spamd on 127.0.0.1 
failed, retrying (#3 of 3): Connection refused
Aug 13 02:25:10 server3 spamc[57117]: connection attempt to spamd 
aborted after 3 retries


Någon som har sett det tidigar?Sven-Åke

More information about the BUS mailing list