Audio CD

Peter Söderlind peter.soderlind at gmail.com
Mon Oct 11 19:52:08 CEST 2010


En kreativ sudo-konfiguration kanske löser ditt problem?


2010/9/29 Bernt Hansson <bernt at bah.homeip.net>:
> 2010-09-29 07:59, Leslie Jensen skrev:
>>
>>
>> On 2010-09-29 04:11, Bernt Hansson wrote:
>>> Kan någon tala om för mig hur i -!"#"# man får tillgång till f-n skapet?
>>>
>>> Har tramsat med devfs.....root kommer åt, vilket är väntat.
>>>
>>> Xmms kommer inte åt spåren, den visar spåren, dock går det inte att
>>> ladda dom i xmms, om man inte är root.
>>>
>>> Vill inte lämna ut root pass till kreti&   pleti bara för att poppa
>>>
>>> Med andra ord, HJÄLP!
>>>
>>>
>>> FreeBSD testbox.FQDN 8.1-STABLE FreeBSD 8.1-STABLE #0: Tue Sep 21
>>> 16:20:16 CEST 2010
>>> root at FQDN:/usr/home/bernt/disk2/obj/usr/src/sys/DESKTOP  amd64
>>>
>>> ls -l /dev/ac*
>>>
>>> crwxrwxrwx  1 root  operator    0, 105 25 Sep 07:42 /dev/acd0
>>>
>>> ls -l /dev/cd*
>>>
>>> crwxrwxrwx  1 root  operator    0, 124 25 Sep 07:42 /dev/cd0
>>
>> K3b porten i Freebsd har i sin pkg_info en ganska lång lista på vad som
>> måste göras för att man ska få access som användare.
>
> Tack Leslie, dock gör det ingen skillnad.
> suid är inte min melodi.
>
>> Annars är handboken kanske din vän?
>
> Inte i detta fall.
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>-- 
/Peter...


More information about the BUS mailing list