dugges finns i angereds systemnbutik !

Michael Cardell Widerkrantz mc at hack.org
Tue Mar 9 15:14:49 CET 2010


Christoffer Persson <CPE at fullrate.dk>, 2010-03-09 10:44 (+0100):

> Om intresse skulle finnas för detta i Malmö/Köpenhamnsområdet så -
> skriv!  Jag gillar öl. Och jag gillar BSD.

Kombinationen öl + BSD-snack (och snack om annan fri programvara) finns
alltså redan på MOSIG-träffarna, om du kan ta dig till Malmö.

http://hack.org/mc/mosig.html

Om motsvarande börjar i Köpenhamn finns det säkert tillfällen då
malmöiter kan övertalas om att åka dit också.

Det var ganska ont om BSD-snack på Open Source Days i Köpenhamn i
helgen, förresten, även om jag såg en del BSD-folk, till exempel den
allestädes närvarande PHK.

-- 
http://hack.org/mc/
Use plain text e-mail, please. OpenPGP welcome, 0xE4C92FA5.


More information about the BUS mailing list