dugges finns i angereds systemnbutik !

Haakan Olofsson olofson at online.no
Tue Mar 9 11:27:16 CET 2010


Och for dessa som ar av anti av alkohaltiga drycker finnes det alkoholfria
alternativ

/H

Medhåll. Har man inte sett sambandet så kan man se det som en uppgift man
har kvar att lösa, som gärna börjar med att man dricker sagda ölsorten och
därefter tar reda på resten av sambandet

>
> De känns som någon kommer googla upp undertecknad efter din hint, jj:-)
>
> Men, seriöst, öl har med bsd att göra på flera plan.
>
> * Det existerar en specifik BSD-relaterad licens baserad på transferering
> av öl.
> * Varje år utbildas en internationell grupp BSD-utvecklare i den
> svensk-teknologiska varianten av ölhäv (flaska).
> * Det finns BSD-utvecklare som också kommersiellt brygger öl.
> * Det finns bryggerier vars IT-system baseras på BSD i serverrummen.
> * Öl har donerats till BSD-evenemang, utan känd negativ påverkan.
>
> Listan kan säkert göras längre, men det var i alla fall en start.
>
> Niklas
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20100309/42e6559a/attachment-0001.html


More information about the BUS mailing list