dugges finns i angereds systemnbutik !

Michael Cardell Widerkrantz mc at hack.org
Tue Mar 9 10:13:16 CET 2010


När och var brukar BUSarna dricka öl och snacka BSD? Är det med någon
regelbundenhet, som till exempel Malmö Open Source Interest Group
(onsdagar udda veckor), Göteborgsmotsvarigheten GOSIG och Stockholms
FOSS-Sthlm?

-- 
http://hack.org/mc/
Use plain text e-mail, please. OpenPGP welcome, 0xE4C92FA5.


More information about the BUS mailing list