dugges finns i angereds systemnbutik !

Janne Johansson jj at it.su.se
Tue Mar 9 09:54:12 CET 2010Bernt Hansson wrote:
> 2010-03-07 21:11, mattias skrev:
> 
>> Va har öl med bsd att göra?
> 
> Allt!

Medhåll. Har man inte sett sambandet så kan man se det som en uppgift 
man har kvar att lösa, som gärna börjar med att man dricker sagda 
ölsorten och därefter tar reda på resten av sambandet.


More information about the BUS mailing list