OT: HD köpes i Gbg

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Mon Nov 9 16:59:20 CET 2009


Iofs lite större än vad du frågar efter:

http://www.webhallen.com/prod.php?id=82157

1 kvar i gbg-butiken...

Kenneth Lind wrote:
> Hej!
>
> Lite OT, men jag börjar bli ganska desperat.
>
> Jag är på jakt efter en hårddisk:
> 2,5", 9mm, IDE, och tillräckligt med utrymme för kärna, /etc, och
> en minimal msdosfs-partition. Totalt 200 till 500MB, kanske? 
> Självklart betalar jag för den.
>
> Det går också bra med tips om var man kan bärga dumpade lap-delar
> i Göteborg utan att behöva göra inbrott.
>
>  /K
>
>   
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4793 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091109/6b534b13/smime.bin


More information about the BUS mailing list