OT: HD köpes i Gbg

Kenneth Lind exil at student.gu.se
Mon Nov 9 15:46:29 CET 2009


Hej!

Lite OT, men jag börjar bli ganska desperat.

Jag är på jakt efter en hårddisk:
2,5", 9mm, IDE, och tillräckligt med utrymme för kärna, /etc, och
en minimal msdosfs-partition. Totalt 200 till 500MB, kanske? 
Självklart betalar jag för den.

Det går också bra med tips om var man kan bärga dumpade lap-delar
i Göteborg utan att behöva göra inbrott.

 /K

-- 

Homepage:                     http://www.sasurai.se/
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20091109/091c1289/attachment.bin


More information about the BUS mailing list