OpenBSD IPsec och klienter med dynamiska IP

peter h peter at hk.ipsec.se
Mon Jun 15 20:09:24 CEST 2009


On Monday 15 June 2009 10.22, Michael Widerkrantz wrote:
> roppert <roppert at gmail.com> (2009-06-14 23:24 +0200):
> 
> > Många gånger kan problemet med dynamsik IP lösas genom att använda sig
> > av dyndns eller liknande tjänster och sen använda hostname istället
> > för IP i konfigurationen.
> 
> Jag såg visserligen "liknande tjänster" ovan, men jag vill slå ett slag
> för riktiga DNS Update. ISC:s dhclient har stöd för det, dessutom, så
> det är lätt att få DHCP-klienten att uppdatera DNS.
> 

Njaaa
DNS är ingen authentisering, inte i dag , inte i dyndns möjligen tillsammans med
dnssec i en pålitlig topdomän. Men knappast tillsammans med dhcp.-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list