OpenBSD IPsec och klienter med dynamiska IP

Michael Widerkrantz mc at hack.org
Mon Jun 15 10:22:56 CEST 2009


roppert <roppert at gmail.com> (2009-06-14 23:24 +0200):

> Många gånger kan problemet med dynamsik IP lösas genom att använda sig
> av dyndns eller liknande tjänster och sen använda hostname istället
> för IP i konfigurationen.

Jag såg visserligen "liknande tjänster" ovan, men jag vill slå ett slag
för riktiga DNS Update. ISC:s dhclient har stöd för det, dessutom, så
det är lätt att få DHCP-klienten att uppdatera DNS.

-- 
M.C. Widerkrantz, http://hack.org/mc/
Plain text e-mail, please. OpenPGP welcome.


More information about the BUS mailing list