Re: Psykologisk support önskas!

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Mon Jan 26 21:30:41 CET 2009


--On måndag, måndag 26 jan 2009 21.19.35 +0100 Mattias Barthel
<mattias at barthel.mine.nu> wrote:
  
> Lustigt hur BUS på senaste tiden verkar ha blivit M$klagomur istället 
> för ett tekniskt BSDforum.
> ActiveX, MSOffice, MSIE osv. känns inte direkt relaterat till ämnet 
> *BSD. Om en viss hemsida
> fungerar eller inte är inte heller direkt relaterat till ett OS utan 
> däremot en webbläsare.

Det är en tråd, så nej, det är inte helt övertaget. Men det /är/
offtopic.

Ontopic: 

Jag trängtar efter en sån här: 

<http://www.pcengines.ch/alix2c2.htm>

Nån som provat? Med vilka BSD'er? 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Jesus is my POSTMASTER GENERAL ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20090126/2a9bc350/attachment.bin


More information about the BUS mailing list